• icon-fb
  • #
Thứ tư - Ngày 17 Tháng 07 Năm 2024

Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng của UDIC:

 -Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc bảo toàn và phát triển số vốn  được giao.

- Giữ vai trò chủ đạo tập trung, chi phối và liên kết các hoạt động của các công ty con, công ty liên kết nhằm đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh của UDIC và các công ty thành viên.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng vốn , tài sản , chế độ chính sách ...điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của các công ty con và đơn vị phụ thuộc.

- Tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh đa ngành nghề, trong đó ngành nghề chính là đầu tư phát triển đô thị, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đô thị.

2. Nhiệm vụ chủ yếu của UDIC :

- Tham gia với các cơ quan chức năng để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng đô thị theo định hướng phát triển chung của Thành phố.

- Xây dựng định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, kế hoạch SXKD dài hạn, ngắn hạn hàng năm về đầu tư, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất, Sản xuất kinh doanh các chủng loại VLXD

- Lập quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; giao thông, công nghiệp , nông nghiệp, dân dụng, bưu điện, thủy lợi. Khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất; tư vấn đầu tư xây dựng cho các chủ đầu tư trong nước và nước ngoài.

Ngành, nghề kinh doanh

Stt Tên ngành Mã ngành
1 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 6810 (Chính)
2 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 6820
3 Xây dựng nhà các loại 4100
4 Xây dựng công trình đường bộ 42102
5 Xây dựng công trình công ích 4220
6 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390
7 Phá dỡ 4311
8 Chuẩn bị mặt bằng 4312
9 Lắp đặt hệ thống điện 4321
10 Lắp đặt hế thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí 4322
11 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329
12 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
13 Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391
14 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392
15 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395
16 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810
17 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
- Hoạt động tư vấn đầu tư;
6619
18 Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);
7020
19 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110
20 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130
21 Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511
22 Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu 2599
23 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
24 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
25 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng.
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng.
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công ngiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác;
- Bán buôn máy móc công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn máy móc dùng cho công nghiệp dệt may;
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.
4659
26 Bán buôn kim loại và quăng kim loại
- Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu;
- Bán buôn sắt thép và kim loại mầu ở dạng nguyên sinh;
- Bán buôn gang thỏi, gang kính dạng thỏi;
- Bán buôn sắt thép dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: phôi thép, thỏi, thanh, tấm, lá, dải, sắt thép và dạng hình.
4662
27 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
28 Lập trình máy vi tính 6210
29 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202
30 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 6202
31 Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311
32 Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312
33 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.
(Không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động)
7810
34 Cung ứng lao động tạm thời
(Không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động)
7820
35 Cung ứng và quản lý nguồn lao động
(Không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động)
7830
36 Đại lý du lịch 7911
37 Điều hành tua du lịch 7912
38 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920
39 Quảng cáo 7310
40 Dịch vụ lưu trữ ngắn ngày 5510
41 Giáo dục mầm non
(Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép)
8510
42 Dạy nghề
(Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép)
85322
43 Dịch vụ hỗ trợ giao dục
- Tư vấn du học
- Tư vấn giáo dục
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giao dục
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên
8560
44 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290
45 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
46 Xuất nhập khẩu các mặt hàng do Tổng Công ty kinh doanh;
"CHUYỂN ĐỔI TỪ DNNN: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ; GIẤY CHỨNG NHẬN DDKKD SỐ: 0100106232 (SỐ CŨ: 0106000369) THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3462/QĐ-UBND NGÀY 13/7/2010 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI"
Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam