• icon-fb
  • #
Thứ năm - Ngày 18 Tháng 07 Năm 2024

Định hướng phát triển

Để thực hiện 4 chức năng và 10 nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 111/2004/QĐ-UB của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, Tổng Công ty sẽ được phát triển theo định hướng sau:


Tiếp tục đa dạng hóa ngành nghề, mở rộng quy mô và địa bàn sản xuất kinh doanh, thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh đã được thị trường thử thách những năm qua nhằm mục tiêu chuyển dần vai trò từ làm thuê sang làm chủ trên thị trường đầu tư xây dựng cả nước với cơ cấu ngành nghề chính là ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ XÂY DỰNG - TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG trong đó doanh thu từ đầu tư ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu. Ngoài những ngành nghề đã có và đang đầu tư xây dựng như khu đô thị, khu công nghiệp, các công trình công nghiệp, dân dụng, nhà ở, đường giao thông, gạch xây, bê tông…sẽ tham gia đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật lớn như cầu - hầm - đường bộ quốc gia, công trình cấp điện trung cao thế, sản xuất gốm sứ vệ sinh ốp lát cao cấp, bê tông nhẹ, bê tông ứng suất trước…Đưa UDIC trở thành doanh nghiệp mạnh, chiếm thị phần lớn trong các lĩnh vực: đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, khu đô thị mới, khu công nghiệp, chuẩn bị quỹ đất phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô.