• icon-fb
  • #
Thứ tư - Ngày 17 Tháng 07 Năm 2024

Đoàn thanh niên

Đoàn Thanh niên Tổng công ty UDIC là...

 

Một số hình ảnh về hoạt động của Đoàn Thanh niên:

DSC03564   DSC03572
     
DSC03805   DSC03844
     
DSC03837
     
DSC03577