logomauUDIC English

sloganen

Tiếng Việt (Vietnamese)
Tuesday  -  
The News
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC
Contact
Address:
Trụ sở: 27 Huỳnh Thúc Kháng - Quận Đống Đa - Thành Phố Hà Nội.

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: (84-4) 3773 3625
Fax: (84-4) 3773 1544

Information:
Phòng Tổ chức Quản trị hành chính:
Điện thoại: 04.37733625
Fax: 04.37731544
Phòng Kế hoạch tổng hợp:
Điện thoại: 04.37731543
Fax: 04.37731544
Phòng Tài chính kế toán:
Điện thoại: 04.37731542
Phòng Đầu tư phát triển:
Điện thoại: 04.38357125 - 04.37739631
Phòng Kỹ thuật công nghệ:
Điện thoại: 04.38351253
Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn:
Điện thoại: 04.37732005
Ban quản lý dự án I:
Điện thoại: 04.37844549
Ban quản lý dự án II:
Điện thoại: 04.37583426

 


Loginemail-logo

tl-noi-bo

Thư viện Video

ngoi-mau-cau-duong

so-do-web

Bạn đang ở: Trang chủ Contact

Thông tin liên hệ

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC

  • Địa chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội
  • Số điện thoại: (84-4) 3773 3625
  • Fax: (84-4) 3773 1544
  • Website: www.udic.com.vn