udic

sloganvi

English (United Kingdom)
Thứ bảy  -  

Ban Quản lý dự án I I

Email In PDF.

 

Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án 2 

 

Ban quản lí dự án 2 có nhiệm vụ giúp Ban lãnh đạo, Tổng Giám đốc Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng do Công ty Mẹ là chủ đầu tư. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng công ty về nhiệm vụ, quyền hạn những dự án được giao

 

1- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

 

a) Lập hồ sơ và làm thủ tục tham gia đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án hoặc xin chỉ định chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.

 

b) Tổ chức đo đạc, điều tra, khảo sát hiện trạng; lập, thẩm định và trình duyệt quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch tổng mặt bằng khu vực dự án.

 

c) Lập hồ sơ và làm thủ tục đăng ký xin Giấy chứng nhận đầu tư.

 

d) Tổ chức lập, thẩm định và trình duyệt: Thiết kế cơ sở; Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường.

 

e) Tổ chức lập và trình duyệt dự án đầu tư.

 

(Hồ sơ quy định tại các mục a, c và e trước khi trình lãnh đạo Tổng Công ty phê duyệt phải có ý kiến thẩm định của Phòng đầu tư phát triển).

 

2- Giai đoạn thực hiện đầu tư:

 

a) Tổ chức thực hiện các thủ tục và giao nhận đất; Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư toàn bộ diện tích dự án.

 

b) Tổ chức tiếp nhận, quản lý các mốc giới, rà phá bom mình, vật nổ và chuẩn bị mặt bằng xây dựng của toàn bộ dự án.

 

c) Tổ chức lập, thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán.

 

d) Xin phép xây dựng và triển khai các công việc phục vụ khởi công xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình.

 

e) Tổ chức và trình duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu dự án; Tham gia hội đồng chọn thầu; Tổ chức lựa chọn và thương thảo hợp đồng với các nhà thầu.

 

f) Bàn giao mặt bằng, mốc giới cho các Chủ đầu tư thứ cấp, các đơn vị thi công. Quản lý mặt bằng dự án theo đồ án quy hoạch được duyệt;

 

g) Quản lý thi công xây dựng: Thực hiện (hoặc phối hợp với đơn vị tư vấn) giám sát quá trình thi công xây dựng theo quy định của pháp luật về các mặt: chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường của từng công trình và toàn bộ dự án.

 

h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Đề xuất tạm ứng vốn theo hợp đồng đã ký kết; kiểm tra và trình duyệt hồ sơ kết toán giai đoạn, quyết toán và thanh lý hợp đồng)

 

(Hồ sơ quy đinh tại các mục c, e và h trước khi trình lãnh đạo Tổng Công ty phê duyệt phải có ý kiến thẩm định của phòng đầu tư phát triển).

 

3- Giai đoạn kết thúc đầu tư:

 

Sau khi hoàn thành xây dựng từng công trình, cụm công trình, từng giai đoạn dự án và toàn bộ dự án, Ban QLDA tổ chức thực hiện các nội dung:

 

a) Phối hợp với cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục bàn giao công trình, hạng mục công trình cho đơn vị được phân cấp quản lý để đưa vào khai thác, sử dụng.

 

b) Lập phương án tổ chức quản lý, vận hành, khai thác các công trình, hạng mục công trình theo quy định của pháp luật trình lãnh đạo Tổng Công ty phê duyệt. Tổ chức quản lý, vận hành, khai thác theo phương án được duyệt.

 

4- Công tác khác:

 

a) Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn xã hội trong khu vực dự án.

 

b) Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức thực hiện các công việc:

 

- Giải quyết thủ tục về vốn đầu tư của dự án. Quản lý nguồn vốn đầu tư, lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư định kỳ theo quy định.

 

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng kinh doanh của dự án, tổ chức thu hồi nợ tồn đọng, đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý các hành vi vi phạm của khách hàng.

 

- Triển khai các dịch vụ sau bán hàng gồm: Tư vấn cho khách hàng về quy hoạch, triển vọng khu đô thị; tư vấn về thiết kế, mẫu mã, chủng loại vật liệu xây dựng và nội thất; đề xuất, triển khai nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của khách hàng; theo dõi và hỗ trợ việc bảo hành, bảo trì sản phẩm; hoàn tất các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất cho khách hàng; theo dõi, đôn đốc đơn vị quản lý, cung cấp dịch vụ đô thị và nhà ở thực hiện tốt công việc.

 

- Thực hiện báo cáo thường xuyên, định kỳ với lãnh đạo Tổng Công ty về tiến độ thực hiện và kế hoạch triển khai dự án. Chấp hành công tác thanh tra, kiểm tra của Tổng Công ty.

 

- Soạn thảo các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao.

 

- Lưu trữ, bảo quản các văn bản hồ sơ, tài liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao

 

Cơ cấu tổ chức và quyền hạn của Ban quản lý dự án:

 

Ban quản lý dự án là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có cơ cấu tổ chức gồm:

 

- Giám đốc Ban quản lý dự án: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty về toàn bộ các hoạt động của Ban quản lý dự án theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 

- Phó Giám đốc Ban quản lý dự án: Mỗi ban QLDA có tư 1 đến 2 Phó giám đốc giúp việc cho Giám đốc.

 

- Cơ cấu nhân sự của Ban QLDA được xây dựng theo mô hình Ban QLDA hạng 2 theo quy định của Bộ Xây dựng. Tuỳ theo nội dung, quy mô và tiến độ của các dự án được giao, có thể điều chỉnh số lượng cán bộ của từng Ban QLDA cho phù hợp.

 

- Ban QLDA được tổ chức các phòng nghiệp vụ gồm: Phòng quy hoạch và phát triển; phòng quản lý dự án; phòng giải phóng mặt bằng; phòng hành chính.

 

- Giám đốc ban QLDA quy định nhiệm vụ cụ thể của từng phòng nghiệp vụ và phân công trách nhiệm cho các cá nhân.

 

- Được tạm ứng kinh phí để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và có trách nhiệm thanh toán hoàn tạm ứng theo quy định của pháp luật. Mức kinh phí tạm ứng do Giám đốc Ban QLDA đề xuất theo yêu cầu công việc.

 

 

Đăng nhậpemail-logo

tl-noi-bo

Thư viện Video

Tin mới nhất

ngoi-mau-cau-duong

so-do-web

Bạn đang ở: Trang chủ

Thông tin liên hệ

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC

  • Địa chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội
  • Số điện thoại: (84-4) 3773 3625
  • Fax: (84-4) 3773 1544
  • Website: www.udic.com.vn