udic

sloganvi

English (United Kingdom)
Thứ tư  -  

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Email In PDF.

Chức năng nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tổng hợp:


Phòng Kế hoạch tổng hợp - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý kỹ thuật chất lượng các công trình tổng thầu, nhận thầu của Tổng Công ty.


 

 


Phòng Kế hoạch tổng hợp - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có những nhiệm vụ cụ thể sau:

 

1- Công tác quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Căn cứ phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, hướng dẫn các Công ty thành viên xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổng hợp, đề xuất giao các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm của Tổng Công ty trình Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty phê duyệt.

- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch của Tổng Công ty và các Công ty thành viên, phân tích đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý – năm, đề xuất các giải pháp thực hiện trình Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty để kịp thời chỉ đạo điều hành chung.

 

2- Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng xây lắp công trình tổng thầu, nhận thầu cảu Tổng Công ty:

- Tiếp nhận, quản lý  hồ sơ thiết kế công trình, hạng mục công trình tổng thầu, nhận thầu của Tổng Công ty để giao cho đơn vị thi công.

- Kiểm tra dự toán thi công công trình, hạng mục công trình, lập hợp đồng công trình giữa Tổng Công ty với Chủ đầu tư và hợp đồng kinh tế nội bộ Tổng Công ty trình Tổng Giám đốc Tổng Công ty quyết định.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát kỹ thuật chất lượng, tiến độ thi công công trình do Tổng Công ty tổng thầu, nhận thầu. Tham gia xử lý các vấn đề kỹ thuật, khối lượng phát sinh trong thi công và kiến nghị xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Phổ biến những quy định, quy phạm của Nhà nước, của Bộ Xây dựng và Tổng Công ty về công tác quản lý thi công xây dựng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, tư vấn cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty việc thành lập Hội đồng nghiệm thu và là thành viên thường trực Hội đồng nghiệm thu trong quá trình thi công xây lắp đối với công trình tổng thầu, nhận thầu của Tổng Công ty.

- Kiểm tra xác nhận khối lượng thi công hoàn thành để Tổng Công ty thanh toán lương hàng tháng, tạm ứng cho các xí nghiệp trực thuộc Công ty Mẹ. Kiểm tra xác nhận hồ sơ thanh quyết toán công trình, hạng mục công trình với vai trò là nhà thầu.

- Tổ chức nghiệm đánh giá chất lượng và bàn giao công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành để đưa vào sử dụng với vai trò là nhà thầu.

 

3- Công tác quản lý thiết bị xe máy:

- Cùng với các xí nghiệp trực thuộc tiếp nhận thiết bị, xe máy thi công do Tổng Công ty đầu tư.

- Quản lý, điều động và giám sát hoạt động của thiết bị, xe máy. Hướng dẫn các xí nghiệp thực hiện đăng ký, đăng kiểm và các thủ tục pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lớn thiết bị, xe máy. Phối hợp với các đơn vị, phòng ban xây dựng định mức sử dụng nhiên liệu, phụ tùng vật tư, đơn giá tiền lương cho các thiết bị, xe máy.

- Xử lý các văn bản có liên quan đến thiết bị, xe máy thi công của các xí nghiệp báo cáo Tổng Giám đốc quyết định.

- Tham gia xử lý tai nạn, hỏng hóc thiết bị, xe máy.

- Tổng hợp tình hình sử dụng thiết bị, xe máy hàng quý, năm; phân tích đánh giá về đề xuất phương án sử dụng thiết bị hợp lý, hiệu quả.

- Phối hợp với phòng KTCN thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra giam sát việc thực hiện công tác AT - VSLĐ, bảo vệ môi trường trong quá trình tổ chức thi công các công trình của công ty mẹ.

 

4- Công tác khác:

- Lập báo  cáo thống kế định kỳ tháng, quý, năm theo chức năng nhiệm vụ gửi các cơ quan cấp trên theo quy định.

- Theo dõi thông tin trên trang thông tin đấu thầu của Bộ Kế hoạch đầu tư và các nguồn thông tin khác tổ chức, phối hợp, hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ đấu thầu và tham gia đấu thầu các công trình, hạng mục công trình do Tổng Công ty tham gia.

- Tham gia công tác kiểm kê tài sản và đề xuất phương án thanh lý tài sản theo quy định của nhà nước.

- Soạn thảo các văn bản thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng; lưu trữ bảo quản toàn bộ các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.

 

 

Đăng nhậpemail-logo

tl-noi-bo

Thư viện Video

Tin mới nhất

ngoi-mau-cau-duong

so-do-web

Bạn đang ở: Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Khối phòng ban Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Thông tin liên hệ

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC

  • Địa chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội
  • Số điện thoại: (84-4) 3773 3625
  • Fax: (84-4) 3773 1544
  • Website: www.udic.com.vn