udic

sloganvi

English (United Kingdom)
Thứ tư  -  

Phòng đầu tư phát triển

Email In PDF.

 

Chức năng nhiệm vụ của phòng Đầu tư Phát triển:

Phòng Đầu tư phát triển - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý về đầu tư xây dựng của Tổng Công ty với tư cách chủ quản đầu tư đối với các dự án đầu tư của Công ty thành viên và tư cách chủ đầu tư đối với các dự án Công ty Mẹ. Trực tiếp tham mưu về các lĩnh vực: nghiên cứu và phát triển các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; khu đô thị mới; klhu công nghiệp và phụ trợ; công trình hạ tầng; công trình công nghiệp, dân dụng…; xây dựng các chương trình và kế hoạch quảng cáo, khuyến mại, tổ chức kinh doanh bất động sản tại các dự án đầu tư xây dựng của Công ty Mẹ theo đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu của thị trường để thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

 

 

 

Phòng Đầu tư phát triển - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có những nhiệm vụ cụ thể sau:


1- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tìm kiếm, khai thác các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; khu đô thị mới; khu công nghiệp và phụ trợ; xông trình hạ tầng; công trình công nghiệp, dân dụng…trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành phố trong cả nước trình Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty quyết định.


2- Chuẩn bị nội dung và tài liệu để Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty tiếp xúc, đàm phán với các đối tác trong và ngoài nước về hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết thực hiện dự án.


3- Hướng dẫn về công tác chuyên môn đối với các đơn vị thành viên Tổng Công ty, các ban quản lý dự án thuộc Công ty Mẹ trong công tác nghiên cứu đầu tư triển khai thực hiện dự án.


4- Tổng hợp tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng trong toàn Tổng Công ty, kiến nghị các biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc báo cáo Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty theo quy định.


5- Tham gia thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản.


6- Tổ chức hội thảo, tập huấn chuyên môn về lĩnh vực đầu tư xây dựng cho cán bộ chủ chốt, các bộ phận đầu tư trong toàn Tổng Công ty.


7- Nhiệm vụ đối với các dự án đầu tư xây dựng do Công ty Mẹ làm chủ đầu tư:
a) Triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư khi chưa có quyết định giao cho Ban quản lý dự án thực hiện.
b) Tổ chức thẩm định hồ sơ các giai đoạn triển khai dự án do Ban quản lý dự án và các phòng, ban, trung tâm thực hiện.
c) Tham gia Hội đồng chọn thầu, Hội đồng phê duyệt biện pháp thi công, Hội đồng nghiệm thu tiến độ chất lượng cho các công trình, hạng mục công trình.
d) Phối hợp với các phòng chức năng và các Ban quản lý dự án giải quyết thủ tục về vốn đầu tư.
e) Xây dựng và trình duyệt chiến lược marketing, chiến lược quảng cáo khuyến mại đối với các sản phẩm bất động sản.
f) Chủ trì xây dựng và trình duyệt các phương án, quy trình, thủ tục, mẫu hồ sơ hợp đồng, giá bán và cho thuê bất động sản phù hợp với nhu cầu thị trường.
g) Tổ chức thực hiện việc bán và cho thuê bất động sản theo phương án được phê duyệt. Phối hợp với các Ban quản lý dự án triển khai các dịch vụ sau bán hàng và chăm sóc khách hàng.
h) Xây dựng hệ thống thông tin nội bộ để quản lý, theo dõi, cập nhật hàng ngày công nợ, sản phẩm đã tiêu thụ và chưa tiêu thụ; phân tích số liệu đề xuất biện pháp thu hồi công nợ của khách hàng; tổng hợp, báo cáo Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty theo quy định.


8- Soạn thảo các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.


9- Lưu trữ, bảo quản hồ sơ hình thành trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng.

 

Đăng nhậpemail-logo

tl-noi-bo

Thư viện Video

Tin mới nhất

ngoi-mau-cau-duong

so-do-web

Bạn đang ở: Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Khối phòng ban Phòng đầu tư phát triển

Thông tin liên hệ

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC

  • Địa chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội
  • Số điện thoại: (84-4) 3773 3625
  • Fax: (84-4) 3773 1544
  • Website: www.udic.com.vn