logomauUDIC English

sloganen

Tiếng Việt (Vietnamese)
Monday  -  

Công bố thông tin

E-mail Print PDF

Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013)

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2017

Công bố thông tin Tổng công ty UDIC 2018

Công bố thông tin Tổng công ty UDIC 2018

Báo cáo tài chính 2018

Báo cáo tài chính 2018 (Đã kiểm toán)

 

img-821153157-0001

img-821153157-0002

img-413161346-0003

img-821153157-0004

img-821153157-0005

img-821153157-0006

img-821153157-0007

img-821153157-0008

img-821153157-0009

img-821153157-0010

img-821153157-0011

img-821153157-0012

img-821153157-0013

 

img-413161346-0001

img-413161346-0002

img-413161346-0003img-413161346-0004img-413161346-0005img-413161346-0006img-413161346-0007img-413161346-0008img-413161346-0009img-413161346-0010img-413161346-0011img-413161346-0012img-413161346-0013img-413161346-0014img-413161346-0015img-413161346-0016img-413161346-0017img-413161346-0018img-413161346-0019img-413161346-0020img-413161346-0021img-413161346-0022img-413161346-0023img-413161346-0024img-413161346-0025img-413161346-0026img-413161346-0027img-413161346-0028img-413161346-0029img-413161346-0030img-413161346-0031img-413161346-0032img-413161346-0033img-413161346-0034img-413161346-0035img-413161346-0036img-413161346-0037img-413161346-0038img-413161346-0039img-413161346-0040

 

CongboTTin 1

 

CongboTTin 2

 

CongboTTin 3

 

CongboTTin 4

 

CongboTTin 5

 

CongboTTin 6

 

CongboTTin 7

 

CongboTTin 8

 

CongboTTin 9

 

CongboTTin 10

 

CongboTTin 11

 

CongboTTin 12

 

CongboTTin 13

 

CongboTTin 14

 

CongboTTin 15

 

CongboTTin 16

 

CongboTTin 17

 

CongboTTin 18

 

CongboTTin 19

 

CongboTTin 20

img-823054348-0001

img-823054348-0002

Công bố thông tin Tổng công ty 6 tháng 2018 

 

 

 

Loginemail-logo

tl-noi-bo

Thư viện Video

News

ngoi-mau-cau-duong

so-do-web

Bạn đang ở: Trang chủ Công bố thông tin

Thông tin liên hệ

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC

  • Địa chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội
  • Số điện thoại: (84-4) 3773 3625
  • Fax: (84-4) 3773 1544
  • Website: www.udic.com.vn