logomauUDIC English

sloganen

Tiếng Việt (Vietnamese)
Saturday  -  

Phòng Công nghệ BIM

E-mail Print PDF

Phòng công nghê BIM (Building Information Modeling) – Tổng công ty UDIC có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng công nghệ BIM vào quá trình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Phòng Công nghệ BIM có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau:

1-    Lập kế hoạch áp dụng công nghệ BIM phù hợp với chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Thường xuyên cập nhật kiến thức về công nghệ BIM ở Việt Nam và trên thế giới để kịp thời tư vấn cho Lãnh đạo Tổng công ty điều chỉnh áp dụng công nghệ BIM đem lại hiệu quả cao nhất vào thực tiễn SXKD của Tổng công ty.

2-    Áp dụng công nghệ BIM vào tất cả các công trình do Tổng công ty làm chủ đầu tư; cụ thể:

2.1.  Phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng mô hình BIM các phương án thiết kế sơ bộ để tham mưu cho Lãnh đạo Tổng công ty lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu

2.2.  Ứng dụng công nghệ BIM trong việc kiểm soát: chất lượng, khối lượng, hồ sơ thiết kế các giai đoạn ( thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đamt bảo sự bền vững, hiệu quả, giảm thiểu, loại trừ các sai sót, trước khi gửi đi thẩm tra, thẩm định).

2.3.  Tham gia kiểm soát chất lượng hồ sơ hoàn công, khối lượng kết toán, quyết toán các giai đoạn của dự án.

2.4.  Ứng dụng công nghệ BIM trong công tác quảng bá, tiếp thị bán hàng các sản phẩm bất động sản của Tổng công ty.

3-    Ứng dụng công nghệ BIM vào công tác đấu thầu và phục vụ thi công các công trình do Tổng công ty trúng thầu (Quy mô công trình áp dụng do Tổng Giám đốc Tổng công ty quyết định)

3.1.  Kiểm soát khối lượng phục vụ công tác đấu thầu và hỗ trơ công tác thanh quyết toán công trình sau khi trúng thầu và thi công

3.2.  Phát hiện các sai sót trong thiết kế, kịp thời thông báo với chủ đầu tư để sớm hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý phục vụ thi công.

3.3.  Phối hợp với đơn vị thi công lập biện pháp thi công, tiến độ thi công từ khi tham gia đấu thầu đến phục vụ thi công sau khi trúng thầu

3.4.  Lập bản vẽ shopdrawing các hạng mục phức tạp khi có yêu cầu của đơn vị thi công.

3.5.  Phối hợp với đơn vị thi công lập bản vẽ hoàn công công trình khi có yêu cầu.

4-    Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng công ty triển khai ứng dụng công nghệ BIM vào thực tiễn thi công các công trình của đơn vị (khi có sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty)

5-    Lưu trữ, bảo quản hồ sơ hình thành trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của phòng.

6-    Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Tổng công ty

 

Loginemail-logo

tl-noi-bo

Thư viện Video

News

ngoi-mau-cau-duong

so-do-web

Bạn đang ở: Trang chủ About us Organizational structure Departments block Phòng Công nghệ BIM

Thông tin liên hệ

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC

  • Địa chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội
  • Số điện thoại: (84-4) 3773 3625
  • Fax: (84-4) 3773 1544
  • Website: www.udic.com.vn