Tổ hợp nhà ở cao tầng tiêu chuẩn cao tại 25 Láng Hạ

In

 

 

dandung13

Tổ hợp nhà ở cao tầng tiêu chuẩn cao tại 25 Láng Hạ

Diện tích sử dụng đất: 43.285 m2

Công trình cấp 1, cao 25 tầng

 

Bài mới hơn: