• icon-fb
  • #
Thứ tư - Ngày 17 Tháng 07 Năm 2024

Khách hàng

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
The Ascott Limited
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội
Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội
Ciputra
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
HUNGPHATMACHINCO., LTD
Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội
Tổng công ty Du lịch Hà Nội
Tổng công ty Thương mại Hà Nội
 Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội
Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long
Tổng công ty Vận tải Hà Nội
VISTA SPCECTRUM
 Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
 
%text%