• icon-fb
  • #
Thứ tư - Ngày 17 Tháng 07 Năm 2024

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

- Năm 1971: Công ty San nền trực thuộc Sở Xây Dựng Hà Nội được thành lập từ ngày 06/10/1971 theo Quyết định số 1639/QĐ-UB của UBND TP Hà Nội là tiền thân của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên.

- Năm 1987: Tháng 7/1987, Xí nghiệp Cơ giới xây dựng thuộc Sở Xây dựng Hà Nội và một số đơn vị của Công ty Cầu Đường được sáp nhập với Công ty San nền  theo quyết định của UBND Thành phố Hà Nội. Năng lực sản xuất của Công ty do vậy được nâng cao và tổng số cán bộ công nhân viên thời kỳ này đạt xấp xỉ 900 người, biên chế thành 7 phòng ban và 9 đơn vị sản xuất trực thuộc. Đây cũng là thời điểm các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện bước chuyển dần từ cơ chế quản lý bao cấp sang cơ chế quản lý hạch toán kinh doanh, tự chủ, tự lo tìm nguồn việc cho CBCNV.

- Năm 1990: Ngày 13/04/1990 UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1740/QĐ-TC, đổi tên Công ty San nền thành Công ty Xây dựng Công trình Kỹ thuật Hạ tầng. 

- Năm 1996: Ngày 5/01/1996, UBND Thành phố cho phép đổi tên thành Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị và bổ sung nhiều ngành nghề mới. Từ đó đến nay, nhiệm vụ này đã gắn liền với những giai đoạn phát triển đột phá và trở thành thương hiệu có tiếng trong thị trường đầu tư xây dựng.

- Năm 2004: Theo Quyết định số 111/2004/QĐ-UB ngày 20/7/2004 của UBND Thành phố Hà Nội Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC được thành lập theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con trên cơ sở tổ chức lại Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị với các thành viên (là Công ty Con và các công ty liên doanh, liên kết) là các doanh nghiệp Nhà nước, các Công ty Cổ phần thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Sở Giao thông Công chính, Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Liên hiệp Công ty Xuất nhập Khẩu và Đầu tư Hà Nội (UNIMEX) và các công ty liên doanh với nước ngoài.

- Năm 2011:  Tại Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND Thành phố Hà Nội và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100106232 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 04/7/2011, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị được đổi tên là: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH Một thành viên. Với 42 công ty con và công ty thành viên đã tạo nên một trang sử mới cho Tổng công ty với những bước phát triển ngày càng bền vững.Xem thêm

TỔNG CÔNG TY ĐTPT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MTV vinh dự nhận Huân chương độc lập hạng nhấtNhà máy sản xuất Xi mang Kiện Khê
Địa điểm; Thị trấn Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê