• icon-fb
  • #
Thứ tư - Ngày 17 Tháng 07 Năm 2024

Năng lực kinh nghiệm

TT

Các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh

Số năm

1

Đầu t­ư xây dựng theo các hình thức BT, BOT, BTO   

Từ năm 1996

2

Thi công san nền, hạ tầng kỹ thuật

Từ năm 1971

3

Thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

Từ năm 1985

4

Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng

Từ năm 1999

5

Kinh doanh xuất nhập khẩu                  

Từ năm 2000

6

Tư­ vấn đầu tư­ xây dựng

Từ năm 2001

7

Kinh doanh nhà ở, khách sạn, văn phòng làm việc, bến bãi, vận tải, du lịch, kho hàng, dịch vụ quảng cáo

Từ năm 2007

8

Đào tạo, bồi dưỡng CB quản lý, CN kỹ thuật ngành XD

Từ năm 2007

9

Thi công công trình đường giao thông quốc lộ, đường hầm 

Từ năm 1985

10

Thi công công trình cầu có khẩu độ dưới 50m

Từ năm 2007

11

Thi công và khai thác mỏ khoáng sản

Từ năm 2007

12

Kinh doanh dịch vụ thể thao, văn hóa, giáo dục                                 

Từ năm 2009

13

Đại lý mua, bán, ký gửi các mặt hàng thuộc phạm vi kinh doanh của Tổng Công ty                                                            

Từ năm 2009

14

Kinh doanh dịch vụ lao động và việc làm trong nước; Dịch vụ tư vấn du học                                                                         

Từ năm 2009

15

Kinh doanh thiết bị, vật tư, linh kiện điện, điện tử 

Từ năm 2009

16

Giáo dục mầm non 

Từ năm 2010