• icon-fb
  • #
Thứ tư - Ngày 17 Tháng 07 Năm 2024

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Hội tụ sức mạnh, kinh nghiệm và uy tín từ nhiều công ty hoạt động trong ngành đầu tư, Xây dựng,Tư vấn đầu tư xây dựng và sản xuất công nghiệp phục vụ xây dựng của thành phố Hà Nội,TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN không ngừng vươn lên trong nền kinh tế thị trường và hội nhập Quốc tế , trở thành một Tổng Công ty phát triển ổn định, bền vững, đủ sức mạnh cạnh tranh trong nước và quốc tế, thỏa mãn cao nhất yêu cầu của khách hàng và thị trường.


Phấn đấu để UDIC trở thành thương hiệu phổ biến có uy tín trên thị trường đầu tư xây dựng Thủ đô và cả nước.


Tầm nhìn:
Khẳng định vị thế bằng các dự án, công trình, sản phẩm, dịch vụ mang tầm cỡ quốc gia trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Không ngừng đổi mới, vươn lên tầm quốc tế dựa vào năng lực và uy tín.

Sứ mệnh:
Nắm bắt cơ hội, mở rộng lĩnh vực hoạt động theo các mũi nhọn phát triển xoay quanh trọng tâm là đầu tư, xây dựng.
Chuyển mình từ vai trò làm thuê sang làm chủ trên thị trường đầu tư, xây dựng.
Hội tụ kinh nghiệm, uy tín, tiềm lực tạo nên sức mạnh.
Đóng góp vào sự phát triển nhanh, mạnh, bền vững của thủ đô Hà Nội và cả nước.


Giá trị cốt lõi:

Tuân thủ pháp luật và quy định.
Triển khai đào tạo, học tập, nâng cao trình độ cho CBCNV đi đôi với tuyển dụng lao động đáp ứng yêu cầu.
Tiếp cận, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, chú trọng đầu tư chiều sâu và cải thiện môi trường làm việc.
Thiết lập quan hệ gắn bó với khách hàng và thị trường, chú trọng mở rộng quan hệ.
Thực hiện đổi mới quản lý, tích hợp các hệ thống quản lý quốc tế, tiên tiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng nền văn hóa chất lượng của doanh nghiệp.