• icon-fb
  • #
Thứ năm - Ngày 21 Tháng 09 Năm 2023

Xí nghiệp xây dựng số 1

A. Giới thiệu chung:

Tên đơn vị: Xí nghiệp Xây dựng Số 1 – UDIC

Trụ sở : Số 124 Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại : (024) 38611306                      

Fax : (024) 38611306

Giám đốc : Nguyễn Đắc Minh

B. Sự hình thành và phát triển:

Xí nghiệp Xây dựng Số 1 là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH một thành viên.

Tiền thân của Xí nghiệp là Đội xe 2 thuộc Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị được thành lập năm 1993 (nay là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH một thành viên). Năm 1997 sát nhập Đội xe 2 và Đội xe 6 thành Xí nghiệp Vận tải và Xây dựng. Theo Quyết định 121/2001/QĐ-UB ngày 4/12/2001 của UBND Thành phố Hà Nội cho phép thành lập Xí nghiệp Xây dựng Số 1, ngày 30/9/2002 theo Quyết định 40/QĐ-TCHC thành lập Xí nghiệp Xây dựng Số 1.

Xí nghiệp xây dựng số 1 là đơn vị trực thuộc Tổng công ty, có con dấu, tài khoản riêng, thực hiện các nhiệm vụ thi công, xây lắp do Tổng công ty giao.

Dưới sự chỉ đạo của Tổng Công ty, Lãnh đạo Xí nghiệp Xây dựng số 1 đã có những định hướng đúng đắn cùng với sự đoàn kết nhất trí của toàn thể CBCNV, phát huy truyền thống vốn có của Xí nghiệp trong sản xuất kinh doanh, Xí nghiệp đã vượt qua những khó khăn vất vả để không ngừng vươn lên đạt những thành tích to lớn trong những năm gần đây.

Một số chỉ tiêu chính đã đạt được:

TT

Năm

Giá trị SL thực hiện (triệu đồng)

Số lượng CBCNV (Người)

1

2015

217,8

102

2

2016

247,9

102

3

2017

256,4

107

4

2018

274,8

101

 

C. Cơ cấu tổ chức

1. Ban giám đốc:

-  Giám đốc : Phụ trách chung , trực tiếp quản lý công tác tài chính.

-   Phó Giám đốc :

+ Phụ trách Ban Kế toán – Tài chính, Ban Kế hoạch – Kỹ thuật

+ Phụ trách tổ chức thi công các công trường, kỹ thuật, công nghệ, tiến độ thi công xây lắp…

+ Phụ trách Ban Tổ chức quản trị hành chính, thiết bị, ATLĐ, VSMT, PCCC…

2. Ban Kế hoạch kỹ thuật:

-    Tham mưu cho Giám đốc Xí nghiệp trong lĩnh vực kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý kỹ thuật chất lượng các công trình thi công, điều động và theo dõi thiết bị thi công.

-    Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo tháng, quí, năm theo dõi việc thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt.

-    Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo chất lượng, biện pháp an toàn, tiến độ thi công, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán… của các công trường.

-   Xây dựng kế hoạch sử dụng và cung ứng vật tư, thiết bị của công trường và toàn Xí nghiệp. Tổng hợp số liệu lập báo cáo thống kê định kỳ.

-   Thực hiện và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kinh tế, kế hoạch, kỹ thuật trong Xí nghiệp như: Văn bản, thông tư, chế độ chính sách mới để vận dụng, tiêu chuẩn, quy chuẩn thay đổi hoặc mới ban hành…

-   Tiếp nhận, kiểm tra, quản lý, lưu trữ toàn bộ các báo cáo thống kê, các tài liệu, hồ sơ kỹ thuật thi công công trình.

-   Thu thập các thông tin mời thầu và trực tiếp hoặc phối hợp cùng Tổng công ty thực hiện công tác lập hồ sơ dự thầu.

-   Thực hiện công tác quản lý chất lượng, hệ thống ISO tại xí nghiệp.

3. Ban Tài chính - Kế toán:

-    Tham mưu giúp Giám đốc Xí nghiệp trong hoạch toán kinh tế, nguồn vốn đầu tư và kế toán thống kê.

-    Thực hiện công tác hạch toán kế toán, thống kê theo Pháp lệnh kế toán và thống kê, Luật Kế toán và Điều lệ của Tổng Công ty.

-    Xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh.

-   Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, thống kê theo quy định của Nhà nước và Điều lệ của Tổng Công ty.

-   Trực tiếp lập và hướng dẫn các công trường, các Phòng hoặc bộ phận khác trong Xí nghiệp tập hợp và lập các chứng từ liên quan đến chuyên môn, nhất là các bảng thanh toán lương, thanh toán chi phí phục vụ sản xuất... và hồ sơ quyết toán.

-   Xác định và phản ảnh chính xác, kịp thời kết quả kiểm kê định kỳ tài sản, nguồn vốn.

-   Lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán, bảo mật số liệu kế toán tài chính theo quy định và điều lệ Tổng Công ty.

-   Chịu sự chỉ đạo và kiểm soát về chuyên môn của Tổng Công ty (sổ sách, mẫu biểu, các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ...).

-   Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Xí nghiệp và Tổng giám đốc Tổng Công ty phân công.

-   Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến Kế toán – Tài vụ với các đơn vị liên quan.

4. Ban Tổ chức quản trị hành chính:

-   Quản lý nhân sự, tiền lương.

-   Quản lý hành chính quản trị.

-   Quản lý thiết bị, xe, máy thi công.

-   Quản lý công tác ATLĐ, PCCN, phòng chống bão lụt…

-   Tổ chức công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, công tác an toàn và bảo hiểm lao động.

-   Lưu trữ tài liệu của Xí nghiệp.

D. Lĩnh vực hoạt động:

- Thi công xây dựng các công trình đường, hạ tầng kỹ thuật.

E. Kinh nghiệm, năng lực của đơn vị:

Xí nghiệp có bề dày kinh nghiệm trong thi công xây dựng các công trình đường, hạ tầng kỹ thuật, san nền…xử lý kỹ thuật cho các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao.

Các công trình đã được thi công, trong những năm gần đây

 

 XN1 1

Trụ sở Xí nghiệp Xây dựng số 1

 

XN1 2

Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam Thăng Long

 

XN1 3

Đường dẫn cầu Vĩnh Tuy

 

XN1 4

Dự án đường 5 kéo dài

 

 

 


Bài viết tương tự


Xem thêm

TỔNG CÔNG TY ĐTPT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MTV vinh dự nhận Huân chương độc lập hạng nhấtNhà máy sản xuất Xi mang Kiện Khê
Địa điểm; Thị trấn Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê