• icon-fb
 • #
Thứ năm - Ngày 18 Tháng 07 Năm 2024

Xí nghiệp xây dựng số 3

 1. A.  Giới thiệu chung:

  Tên đơn vị : Xí nghiệp Xây dựng số 3 – UDIC

  Trụ sở : Nhà 24+25 Lô 2A – Khu đô thị Trung Yên - Cầu Giấy – Hà Nội.

  Điện thoại : 0243.784.4913                 

  Fax : 0243.784.4913

  Email :  XNXD3@udic.com.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  Giám đốc : Đỗ Tiến Lợi 

DSCN1870

 

Trụ sở Xí nghiệp xây dựng số 3

 

 1. A.  Sự hình thành và phát triển.

  Xí nghiệp xây dựng số 3 được thành lập theo quyết định số 201/QĐ-TCT ngày 30/10/2008 của Hội đồng quản trị Tổng công ty ĐTPTHT Đô thị. Tuy mới thành lập nhưng với tiền thân là hai xí nghiệp cũ và lâu năm của Tổng công ty, trải qua hơn 40 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng công ty, sự đồng lòng nhất trí của Ban giám đốc, CBCNV đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao, doanh thu lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Tổng công ty với Nhà Nước, tạo việc làm và nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho CBCNV.

  Một số chỉ tiêu chính đã đạt được:

  TT

  Năm

  Giá trị Sản lượng thực hiện (triệu đồng)

  Số lao động (người)

  1

  2015

  84,2

  61

  2

  2016

  60,8

  61

  3

  2017

  175,1

  60

  4

  2018

  243,1

  59

   

  C. Cơ cấu tổ chức:

  1. Ban Giám đốc:

  -    Giám đốc: Phụ trách chung, trực tiếp quản lý công tác tài chính

  -    Phó giám đốc:

  + Phụ trách công tác kỹ thuật, kế hoạch.

  + Phụ trách công tác ATLĐ, VSMT, PCCN.

  2. Ban Tổ chức quản trị hành chính:

  Ban TCQTHC có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc trong lĩnh vực sắp xếp, cải tiến tổ chức, quản lý bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người lao động, quản lý hành chính và văn phòng xí nghiệp đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển của xí nghiệp. Tham gia công tác an toàn bảo hộ lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, cụ thể như:

  + Nghiên cứu, soạn thảo các nội quy, quy chế, quyết định về tổ chức lao động trong nội bộ Xí nghiệp.

  + Quản lý nhân sự: Lập kế hoạch, chương trình đào tạo, tuyển dụng hàng năm.

  + Kiểm tra và quản lý hồ sơ lao động.

  + Kết hợp với các ban của Xí nghiệp trong việc xây dựng các định mức, đơn giá tiền lương, quy chế tiền lương - tiền thưởng. Lập, quản lý và tổng hợp báo cáo quỹ lương cho lãnh đạo Xí nghiệp và Tổng công ty.

  + Lập bảng thanh toán tiền lương, tiền thưởng theo quy định.

  + Phối hợp ban Tài chính kế toán trong việc Quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quyết toán quỹ tiền lương.

  + Kết hợp tổng công ty trong việc tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV ký hợp đồng với tổng công ty; Theo dõi, giải quyết các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, tai nạn lao động, hưu trí, nghỉ mất sức, các chế độ chính sách khác có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của CBCNV Xí nghiệp.

  + Quản lý con dấu của xí nghiệp theo quy định về quản lý và sử dụng con dấu của Bộ công an.

  + Lưu trữ các văn bản đến và đi theo quy định.

  3. Ban Tài chính kế toán:

  Ban tài chính kế toán có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc trong lĩnh vực hạch toán kế toán thống kê, bảo đảm nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp như :

  + Mở sổ sách kế toán, thực hiện luật kế toán theo đúng quy định của Nhà nước;

  + Lập báo cáo quyết toán tài chính hàng năm, định kỳ theo quy định của pháp luật và quy chế tài chính của Tổng công ty. Tổng hợp báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ của Ban và theo yêu cầu của Ban giám đốc.

  + Quản lý công tác thu, chi theo chế độ, chính sách của Nhà nước.

  + Lập kế hoạch tài chính hàng quý, năm và kế hoạch dài hạn.

  4. Ban kế hoạch kỹ thuật:

  Ban Kế hoạch kỹ thuật có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý kỹ thuật, chất lượng các công trình, trực tiếp tham gia điều hành và triển khai thi công công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, cụ thể như:

  + Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm và đôn đốc thực hiện. Tổng hợp báo cáo, phân tích và đánh giá kết quả kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm, đề xuất các giải pháp thực hiện.

  + Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát kỹ thuật, chất lượng, tiến độ thi công.

  + Lập biện pháp tiến độ thi công tổng thể.

  + Trực tiếp tham gia thi công công trình, công tác dự thầu và đấu thầu các công trình.

  + Kiểm tra dự toán công trình, hạng mục công trình.

  + Lập và thanh lý hợp đồng kinh tế nội bộ

  + Tổng hợp khối lượng - sản lượng - tiền lương hàng tháng, lập báo cáo thống kê định kỳ tháng, quý, năm.

  D. Ngành nghề kinh doanh:

  - Nhận thầu thi công, xử lý nền móng công trình và xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng bao gồm: San nền, làm đường giao thông, cấp thoát nước, cấp điện.

  - Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, nhà ở.

  - Kinh doanh vật liệu, trang thiết bị nội ngoại thất.

  - Khai thác và kinh doanh cát xây dựng (bao gồm bãi cát, cát hút - chỉ được kinh doanh khi cơ quan có thẩm quyền cho phép).

  - Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hoá.

  E. Kinh nghiệm, năng lực:

  Bên cạnh ngành nghề truyền thống và đặc trưng của Tổng công ty là thi công xây dựng các công trình đường, hạ tầng kỹ thuật san nền… xử lý kỹ thuật cho các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao thì giờ đây mặt hàng đã góp phần không nhỏ đưa tên tuổi và vị thế của Xí nghiệp là thi công xây lắp, tiêu biểu như công trình Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Giang, Biệt thự Nam Thăng Long, Nhà liền kề Trung Yên, Biệt thự phục vụ cán bộ các ban Đảng …

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

 XN3 1

XN3 2

 Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội

XN3 3

 

 

 

XN3 4

Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Tứ Hiệp

A.  Giới thiệu chung:

Tên đơn vị : Xí nghiệp Xây dựng số 3 – UDIC

Trụ sở : Nhà 24+25 Lô 2A – Khu đô thị Trung Yên - Cầu Giấy – Hà Nội.

Điện thoại : 0243.784.4913                 

Fax : 0243.784.4913

Email :  XNXD3@udic.com.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Giám đốc : Đỗ Tiến Lợi


Bài viết tương tự


Xem thêm

TỔNG CÔNG TY ĐTPT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MTV vinh dự nhận Huân chương độc lập hạng nhấtNhà máy sản xuất Xi mang Kiện Khê
Địa điểm; Thị trấn Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê