• icon-fb
  • #
Thứ sáu - Ngày 24 Tháng 05 Năm 2024

UDIC được cấp Chứng thư thẩm định tín nhiệm năm 2013

Chung chi tham dinh tin nhiem

Ngày 12/03/2014, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC đã được Trung tâm khoa học thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp cấp Chứng thư thẩm định tín nhiệm năm 2013.

Đây là Chứng thư được cấp cho Doanh nghiệp đạt được mức độ tín nhiệm cao trong năm xét thẩm định và được quyền, đặc quyền trong việc sử dụng Chứng thư thẩm định này trong các hoạt động giao dịch, sản xuất kinh doanh, đấu thầu và các hoạt động khác phù hợp với quy định của Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp, pháp luật Nhà nước CHXHCN Việt Nam và thông lệ Quốc Tế.


Bài viết tương tự


Xem thêm

TỔNG CÔNG TY ĐTPT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MTV vinh dự nhận Huân chương độc lập hạng nhấtNhà máy sản xuất Xi mang Kiện Khê
Địa điểm; Thị trấn Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê