• icon-fb
  • #
Thứ năm - Ngày 30 Tháng 11 Năm 2023

UDIC tổ chức tập huấn ISO cho CBCNV Công ty Mẹ

IMG 6867

Nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc triển khai áp dụng HT QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ và kế hoạch triển khai hoạt động đào tạo ISO năm 2014 đã được Lãnh đạo Tổng Công ty phê duyệt.

Ngày 9/8/2014 Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã phối hợp với Trung tâm chứng nhận sự phù hợp - Quacert tổ chức lớp tập huấn “Nhận thức chung về HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008” cho các CBCNV mới được tuyển dụng năm 2013, 2014 tại các phòng, ban , trung tâm và xí nghiệp.

Lớp học đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, học viên chăm chú lắng nghe, nhìn chung đã nhận thức được các khái niệm cơ bản về HT QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và việc áp dụng vào thực tế khi triển khai công việc để nâng cao năng suất hoạt động. Cuối buổi, các học viên đã có một bài kiểm tra để củng cố lại kiến thức đã được nghe trong một ngày tập huấn.


Bài viết tương tự


Xem thêm

TỔNG CÔNG TY ĐTPT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MTV vinh dự nhận Huân chương độc lập hạng nhấtNhà máy sản xuất Xi mang Kiện Khê
Địa điểm; Thị trấn Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê