• icon-fb
  • #
Thứ bảy - Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

UDIC được cấp Chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp

Chung thu 2014

Ngày 23/12/2014, Trung tâm khoa học thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã cấp Chứng thư Thẩm định tín nhiệm số 166/TĐTNDN.2014/CRC năm 2014 cho Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC với mức tín nhiệm “Đạt được tín nhiệm cao”

Đây là lần thứ 2 Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC được Trung tâm cấp Chứng thư thẩm định tín nhiệm

Chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp nhằm mục đích phục vụ yêu cầu quản lý, các hoạt động giao dịch, sản xuất kinh doanh, đấu thầu, chứng minh năng lực doanh nghiệp và các hoạt động khác phù hợp với quy định pháp luật Nhà nước CHXHCN Việt Nam và thông lệ Quốc tế.

Chung thu 2014

Chung thu 2014 2


Bài viết tương tự


Xem thêm

TỔNG CÔNG TY ĐTPT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MTV vinh dự nhận Huân chương độc lập hạng nhấtNhà máy sản xuất Xi mang Kiện Khê
Địa điểm; Thị trấn Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê