• icon-fb
  • #
Thứ tư - Ngày 17 Tháng 07 Năm 2024

Đại hội đảng bộ tổng công ty lần thứ III nhiệm kỳ 2015 – 2020

IMG 1260Trong hai ngày 6 và 7/8/2015, Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đến dự Đại hội về phía khách mời có đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ; đ/c Đào Đức Toàn - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy – Trưởng ban tổ chức Thành ủy – Trưởng đoàn công tác số 11 của Thành ủy ; đ/c Nguyễn Quốc Hùng – Thành ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cùng đại diện Lãnh đạo các Ban và Văn phòng Thành ủy.

Về phía Tổng công ty có đ/c Nguyễn Minh Quang – Thành ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng công ty ; đ/c Từ Hà – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty, các đ/c trong BCH Đảng bộ và các đại biểu các Đảng bộ trực thuộc cùng các phóng viên báo đài Trung ương và địa phương cùng dự.

IMG 1425

Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

IMG 1454

Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội thay mặt Thành ủy tặng hoa chúc mừng

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị lần thứ II nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã kết thúc với kết quả như sau :

1. Về đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội II, nhiệm kỳ 2010 - 2015

1.1. Khẳng định thành tựu, ưu điểm nổi bật của Đảng bộ trên các mặt công tác sau:

* Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

- Hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu SXKD chủ yếu: Doanh thu tăng bình quân 12%/năm, giá trị sản lượng tăng 9%/năm. Các chỉ tiêu về nộp ngân sách Nhà nước, thu nhập bình quân người lao động, lợi nhuận và diện tích nhà ở đều vượt mức Nghị quyết Đại hội II đề ra.

- Hoàn thành cơ bản các nội dung chủ yếu của các chương trình công tác toàn khóa mà Đại hội II đã đề ra về các mặt:

+ Nâng cao năng lực và hiệu quả công tác đầu tư, đưa lĩnh vực đầu tư thực sự trở thành nghề sản xuất kinh doanh số 1 của Tổng công ty.

+ Nâng cao năng lực tài chính và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp.

+ Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng, cơ cấu lại lực lượng lao động đáp ứng cho nhu cầu sản xuất và phát triển của Tổng công ty.

+ Triển khai kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ, đầu tư trang thiết bị tương thích giai đoạn 2010 - 2015.

* Hoạt động của Tổng công ty theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con ngày càng phát huy tác dụng tích cực và hiệu quả trong cơ chế thị trường.

* Công tác xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chương trình
05-Ctr/ĐU-TCT "Tạo bước chuyển mạnh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2010 - 2015, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các công ty cổ phần của Tổng công ty" đã đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác:

+ Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

+ Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng từ Đảng ủy Tổng công ty đến các cấp ủy cơ sở.

* Lãnh đạo hoạt động của các tổ chức quần chúng công đoàn và đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, phát huy tốt tác dụng tích cực của các phong trào thi đua, thực hiện Quy chế dân chủ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, làm tốt công tác an ninh quốc phòng.

Với những thành tựu lãnh đạo các mặt, Đại hội đánh giá và khẳng định: Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị ngày càng vững mạnh, đóng vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được Thành ủy và UBND Thành phố giao cho.

1.2. Đại hội cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua trong việc lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, trong việc thực hiện và hoàn thiện mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong công tác xây dựng đảng; các nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến các hạn chế khuyết điểm, đồng thời nêu ra những bài học kinh nghiệm quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng bộ 5 năm qua

IMG 1338

1.3. Về mục tiêu, phương hướng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ tới

- Đại hội thông qua mục tiêu, phương hướng phát triển của Tổng công ty với 3 nội dung chủ yếu là:

+ Tiếp tục phát triển bền vững, bảo đảm các chỉ tiêu tăng trưởng gắn với việc củng cố, ổn định hệ thống chính trị, khẳng định vị thế và thương hiệu UDIC, trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Thủ đô trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng.

+ Thực hiện tốt đề án tái cơ cấu Tổng công ty đã được UBND Thành phố phê duyệt; chất lượng cuộc sống của người lao động liên tục được nâng cao; các công ty thành viên phát triển mạnh và bền vững, có mối liên kết với nhau ngày càng chặt chẽ trên cơ sở bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, cổ đông và người lao động.

+ Tăng cường công tác xây dựng đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, phát huy dân chủ, trí tuệ, đảm bảo kỷ cương, giữ vững ổn định, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty.

- Đại hội thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ đến năm 2020 như sau:

+ Tăng trưởng bình quân 7 - 9%/năm, năm 2015 doanh thu đạt 7.115 tỷ đồng, sản lượng đạt 5.960 tỷ đồng

+ Xây dựng 700.000 m2 nhà ở trong 5 năm.

+ Thu nhập bình quân người lao động tăng 7 - 8%/năm, năm 2015 đạt 5,7 triệu - 5,8 triệu đồng/người/tháng

+ Tỷ trọng SXKD từ hoạt động đầu tư trên 40%

+ Nộp ngân sách Nhà nước đủ, đúng kỳ hạn

+ Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hàng năm trên 50%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 90%, kết nạp 300 đảng viên trong nhiệm kỳ.

+ Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt vững mạnh

- Đại hội thông qua các nhóm nhiệm vụ và giải pháp về sản xuất kinh doanh, xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, xây dựng Tổng công ty phát triển toàn diện và bền vững, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phương hướng và chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra.

Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III (nhiệm kỳ 2015 - 2020) căn cứ kết quả thảo luận những vấn đề cơ bản của Báo cáo chính trị, ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên từ Đại hội các Đảng bộ trực thuộc, ý kiến chỉ đạo của Thành ủy để bổ sung, hoàn chỉnh thành văn kiện chính thức của Đại hội.

IMG 1363

IMG 1391

IMG 1397

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

2. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ chức đảng trực thuộc đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố. Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty khóa III căn cứ ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh, báo cáo BCH Đảng bộ Thành phố.

3. Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa III nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 25 đồng chí để trình Ban Thường vụ Thành ủy phê chuẩn.

4. Thông qua kết quả bầu cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

5. Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa III căn cứ Nghị quyết của Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị.

IMG 1679

IMG 1542

IMG 1584

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị khóa III nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội


Bài viết tương tự


Xem thêm

TỔNG CÔNG TY ĐTPT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MTV vinh dự nhận Huân chương độc lập hạng nhấtNhà máy sản xuất Xi mang Kiện Khê
Địa điểm; Thị trấn Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê