• icon-fb
 • #
Thứ năm - Ngày 18 Tháng 07 Năm 2024

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần

Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC xin trân trọng thông báo về kết quả đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đô thị Hà Nội như sau:

 1. 1.Tên tổ chức chào bán: Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV
 2. 2.Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đô thị Hà Nội
 3. 3.Số lượng cổ phần bán đấu giá: 38.100 cổ phần
 4. 4.Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
 5. 5.Số lượng Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 03 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT Cá nhân: 03 NĐT

 1. 6.Tổng khối lượng cổ phần đã đăng ký: 610.000 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 0 cổ phần Cá nhân: 610.000 cổ phần

 1. 7.Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 03 phiếu
 2. 8.Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 610.000 cổ phần
 3. 9.Khối lượng đặt mua cao nhất: 38.100 cổ phần
 4. 10.Khối lượng đặt mua thấp nhất: 11.500 cổ phần
 5. 11.Giá đấu thành công cao nhất: 10.100 đồng
 6. 12.Giá đấu thành công thấp nhất: 10.100 đồng
 7. 13.Giá đấu thành công bình quân: 10.100 đồng
 8. 14.Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 01 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT, Cá nhân: 01 NĐT

 1. 15.Tổng số cổ phần bán được: 38.100 cổ phần
 2. 16.Tổng giá trị cổ phần bán được: 384.810.000 đồng
 3. 17.Thời gian nộp tiền mua cổ phần : từ ngày 11/01/2016 đến 16h00 ngày 15/01/2016
 4. 18.Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 11/01/2016 đến ngày 14/01/2016

Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC xin trân trọng thông báo về kết quả đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần May Đức Hạnh như sau:

 1. 1.Tên tổ chức chào bán: Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV
 2. 2.Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần May Đức Hạnh
 3. 3.Số lượng cổ phần bán đấu giá: 250.000 cổ phần
 4. 4.Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
 5. 5.Số lượng Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 02 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT Cá nhân: 02 NĐT

 1. 6.Tổng khối lượng cổ phần đã đăng ký: 250.000 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 0 cổ phần Cá nhân: 250.000 cổ phần

 1. 7.Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02 phiếu
 2. 8.Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 250.000 cổ phần
 3. 9.Khối lượng đặt mua cao nhất: 230.000 cổ phần
 4. 10.Khối lượng đặt mua thấp nhất: 20.000 cổ phần
 5. 11.Giá đấu thành công cao nhất: 10.000 đồng
 6. 12.Giá đấu thành công thấp nhất: 10.000 đồng
 7. 13.Giá đấu thành công bình quân: 10.000 đồng
 8. 14.Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 02 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT, Cá nhân: 02 NĐT

 1. 15.Tổng số cổ phần bán được: 250.000 cổ phần
 2. 16.Tổng giá trị cổ phần bán được: 2.500.000.000 đồng ( Hai tỷ năm trăm triệu đồng)
 3. 17.Thời gian nộp tiền mua cổ phần : từ ngày 11/01/2016 đến 16h00 ngày 15/01/2016
 4. 18.Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 11/01/2016 đến ngày 14/01/2016

Bài viết tương tự


Xem thêm

TỔNG CÔNG TY ĐTPT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MTV vinh dự nhận Huân chương độc lập hạng nhấtNhà máy sản xuất Xi mang Kiện Khê
Địa điểm; Thị trấn Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê