• icon-fb
  • #
Thứ hai - Ngày 04 Tháng 03 Năm 2024

UDIC tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động 2016

IMG 6231Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Trong các ngày từ 4 - 9/8/2016, Tổng công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị phối hợp với Công ty CP An toàn lao động Hà Nội tổ chức đợt huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động định kỳ năm 2016 cho cán bộ công nhân viên thuộc Công ty Mẹ. Đợt huấn luyện năm nay theo quy định mới gồm 3 nhóm: Nhóm cán bộ quản lý (nhóm 1); người làm công tác ATVSLĐ (nhóm 2); các ATVSV (nhóm 6). Đợt huấn luyện đã hoàn thành tốt với 313 người tham dự được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện.

IMG 6231


Bài viết tương tự


Xem thêm

TỔNG CÔNG TY ĐTPT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MTV vinh dự nhận Huân chương độc lập hạng nhấtNhà máy sản xuất Xi mang Kiện Khê
Địa điểm; Thị trấn Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê