• icon-fb
  • #
Thứ năm - Ngày 23 Tháng 03 Năm 2023

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017 – công ty mẹ

IMG 9442

Ngày 22/3/2017, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017 – Công ty Mẹ.

Với những nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty Mẹ, vượt mọi khó khăn, Công ty Mẹ đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2016. Cụ thể:

- Giá trị sản lượng thực hiện 2.002,3 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2015

- Doanh thu, thu nhập khác: thực hiện 2.740,7 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2015

- Lợi nhuận đạt 230 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm 2015

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân 8,7%

- Nộp ngân sách nhà nước 591,8 tỷ đồng

- Diện tích nhà ở thực hiện 40.000m2

- Thu nhập bình quân của người lao động đạt 11.151.000 đồng/người/tháng, tăng 11,5% so với thực hiện năm 2015

Với những thành tích như trên, Công ty Mẹ đã được Nhà nước, Bộ ngành và UBND Thành phố biểu dương khen thưởng với các hình thức khen thưởng như sau:

- Đối với tập thể:

+ Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố.

+ 02 tập thể lao động xuất sắc của UBND Thành phố

- Đối với cá nhân:

+ 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

+ 06 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Người tốt việc tốt của UBND Thành phố

+ 07 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố và Bộ Xây dựng

+ Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty Mẹ đã bình xét các danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2016 cho 03 tập thể lao động xuất sắc, 07 tập thể lao động giỏi15 tổ lao động giỏi, 47 lao động xuất sắc và 174 lao động loại A.

IMG 9444

Đ/c Nguyễn Văn Luyến - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị

IMG 9453

Đ/c Từ Hà - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty trao phần thưởng cho các đơn vị xuất sắc

IMG 9467

Đ/c Nguyễn Minh Quang - Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị


Bài viết tương tự


Xem thêm

TỔNG CÔNG TY ĐTPT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MTV vinh dự nhận Huân chương độc lập hạng nhấtNhà máy sản xuất Xi mang Kiện Khê
Địa điểm; Thị trấn Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê