• icon-fb
  • #
Thứ tư - Ngày 17 Tháng 07 Năm 2024

HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2018, CỤM THI ĐUA SỐ 15 THÀNH PHỐ

IMG 2341

Sáng ngày 19/3/2018 tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC – Đơn vị Cụm trưởng cụm Thi đua số 15 thành phố Hà Nội năm 2018 đã diễn ra Hội nghị Ký kết giao ước thi đua và Triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2018.

Về dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Thịnh, phó Ban Thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thành viên Cụm Thi đua số 15 thành phố.

Năm 2018 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2016-2020 và Thành phố xác định chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; đồng thời còn là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước, kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Phát huy thành tích đạt được trong công tác năm 2017; nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Đất nước và Thủ đô, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018. Đại diện cho tập thể CBCNVLĐ của 08 đơn vị trong Cụm thi đua số 15 Thành phố Hà Nội cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ như sau:

1. Đẩy mạnh các phong trào thi đua để tập trung hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của HĐND Thành phố, Chương trình hành động và Kế hoạch của UBND Thành phố. Đặc biệt là vận dụng, triển khai hiệu quả Chương trình hành động của UBND Thành phố, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh các đơn vị thành viên trong Cụm Thi đua.

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết, các kế hoạch, hướng dẫn của Thành ủy. Xây dựng tổ chức Đảng, chuyên môn và các đoàn thể chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

3. Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, chế độ chính sách, điều kiện làm việc, an toàn lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh và nâng cao phẩm chất, năng lực trình độ, tác phong đối với CBCNVLĐ. Tích cực tham gia công tác hoạt động từ thiện xã hội trên địa bàn Thành phố và cả nước.

4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” trong đó đẩy mạnh việc tuyên truyền những qui định của Nhà nước, Thành phố về quản lý trật tự xây dựng, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội, nếp sống văn hóa; tuyên truyền về những gương tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt, nhằm góp phần tạo chuyển biến về ý thức, nhận thức của CBCNVLĐ, góp phần xây dựng mỹ quan đô thị Thủ đô ngày càng văn minh, xanh sạch đẹp, an toàn. Tăng cường đoàn kết, hợp tác cùng phát triển giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với các cấp chính quyền địa phương. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhằm tạo lập bản sắc văn hóa riêng của Doanh nghiệp Thủ đô.

5. Tiếp tục triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố năm 2018 theo Kế hoạch 235/KH-BTC ngày 22/11/2017. Phấn đấu mỗi đơn vị thành viên mỗi tháng phát hiện và giới thiệu ít nhất 02 gương điển hình tiên tiến để đề nghị Thành phố khen thưởng.

6. Thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến; tổ chức bình chọn, xét duyệt khen thưởng đúng quy trình, thủ tục; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng với phương châm kịp thời, chính xác, công khai, công bằng.

Với tinh thần quyết tâm cao nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, các đơn vị thành viên Cụm Thi đua số 15 cam kết sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung thi đua trên, góp phần thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu chính trị, kinh tế, xã hội của Thành phố Hà Nội năm 2018.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

IMG 2297

Đ/c Nguyễn Minh Quang, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTĐKT Tổng Công ty

phát biểu khai mạc Hội nghị

IMG 2302

IMG 2341

Các đồng chí lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng thành phố và các đơn vị thành viên chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị


Bài viết tương tự


Xem thêm

TỔNG CÔNG TY ĐTPT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MTV vinh dự nhận Huân chương độc lập hạng nhấtNhà máy sản xuất Xi mang Kiện Khê
Địa điểm; Thị trấn Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê