• icon-fb
  • #
Thứ tư - Ngày 17 Tháng 07 Năm 2024

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

DaugiataisanThông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

SKM 458e20051916470 0001

SKM 458e20051916470 0002

SKM 458e20051916470 0003

SKM 458e20051916470 0004


Bài viết tương tự


Xem thêm

TỔNG CÔNG TY ĐTPT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MTV vinh dự nhận Huân chương độc lập hạng nhấtNhà máy sản xuất Xi mang Kiện Khê
Địa điểm; Thị trấn Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê