• icon-fb
  • #
Thứ hai - Ngày 27 Tháng 03 Năm 2023

Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 06/01/2023, Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo các Ban, Văn phòng Thành ủy Hà Nội: đồng chí Phạm Thanh Học – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Triệu Thị Ngọc – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Trần Văn Khảm – Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên các Phòng chuyên môn của các Ban, Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Về phía Đảng ủy Tổng công ty có các đồng chí: đồng chí Giang Quốc Trung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Văn Luyến – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Trần Vũ Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc.

Hội nghị Tổng kết năm 2022 của Đảng bộ Tổng công ty được tổ chức tại hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Vũ Quang – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty thay mặt Đảng ủy Tổng công ty trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Hiện nay, Đảng bộ Tổng công ty có 22 Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc với gần 1000 đảng viên đang sinh hoạt. Báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh; công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đ/c Trần Vũ Quang – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Công tác xây dựng Đảng đã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên mới chuyển biến tốt; công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm đúng mức, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2022, Đảng ủy Tổng công ty đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030; hoàn thành công tác chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 đúng theo kế hoạch đề ra; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đặc biệt, Đảng ủy đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới, hoàn thành 110% chỉ tiêu được giao và thành lập mới 01 tổ chức cơ sở Đảng.

Công tác sản xuất – kinh doanh, năm 2022 trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 kéo dài, các cuộc xung đột địa – chính trị, chiến tranh trên thế giới khiến cho giá cả hàng hóa tăng cao, đứt gãy chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp cùng ngành gặp rất nhiều khó khăn; tuy nhiên Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC vẫn duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành 100% các chỉ tiêu chủ yếu về sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Đánh giá chung năm 2022, Đảng ủy Tổng công ty đã cùng với các cấp ủy trực thuộc bám sát các nghị quyết của cấp trên, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tổng công ty năm 2022.

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Trong đó, Đảng bộ Tổng công ty sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt công tác SXKD năm 2023; xây dựng Đảng, chuyên môn và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; đồng thời chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn Tổng công ty trong năm 2023.

Đ/c Phạm Thanh Học – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Học – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ghi nhận và những kết quả của Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đạt được trong năm 2022. Bên cạnh đó, đồng chí đã đề nghị Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục nêu cao vai trò đoàn kết trong các tổ chức đảng, tiếp tục nắm bắt tư tưởng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động để đạt được kết quả cao nhất trong thời gian tới; chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh năm 2023.

Song song đó, Đảng bộ Tổng công ty cần tập trung, tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra trong nghị quyết, tiếp tục nghiên cứu chương trình hành động, các chỉ tiêu, các kết luận và quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Thành ủy Hà Nội.

Đ/c Giang Quốc Trung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Giang Quốc Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đã gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Thành ủy, UBND, Hội đồng nhân dân Thành phố; Lãnh đạo các Ban, Văn phòng Thành ủy đã quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ Đảng bộ Tổng công ty trong thời gian qua; cảm ơn các đồng chí trong Ban chấp hành, cấp ủy trực thuộc đã tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Trong năm 2023, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn cho các đơn vị trong Tổng công ty, do vậy cấp ủy các cấp cần chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Đ/c Phạm Thanh Học – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho Đảng ủy Tổng công ty có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận

Tại hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo các Ban Thành ủy đã trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong năm 2022:

+ Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho tập thể Đảng ủy Tổng công ty về công tác Dân vận.

+ Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho tập thể Ban Tổ chức và cá nhân đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty.

+ Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho tập thể UBKT và cá nhân đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty.

Đ/c Triệu Thị Ngọc – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty

Đ/c Trần Văn Khảm – Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho tập thể UBKT Đảng ủy Tổng công ty

Để ghi nhận, biểu dươn những thành tích đã đạt được trong năm 2022 của các Chi, Đảng bộ trực thuộc, Đảng ủy Tổng công ty đã có quyết định khen thưởng 03 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2022, bao gồm:

  1. Đảng bộ Văn phòng Tổng công ty
  2. Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội
  3. Đảng bộ Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội

Các đồng chí Giang Quốc Trung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Văn Luyến – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Trần Vũ Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã lên trao giấy khen cho các đơn vị xuất sắc trong công tác năm 2022.

Ảnh: khen thưởng các đơn vị xuất sắc trong năm 2022.


Bài viết tương tự


Xem thêm

TỔNG CÔNG TY ĐTPT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MTV vinh dự nhận Huân chương độc lập hạng nhấtNhà máy sản xuất Xi mang Kiện Khê
Địa điểm; Thị trấn Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê