• icon-fb
  • #
Thứ tư - Ngày 17 Tháng 07 Năm 2024

Quyết định về công tác cán bộ

Quyết định về công tác cán bộ 2023.04.15-cv-cong-bo-quyet-dinh-ve-cong-tac-can-bo.zip


Bài viết tương tự


Xem thêm

TỔNG CÔNG TY ĐTPT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MTV vinh dự nhận Huân chương độc lập hạng nhấtNhà máy sản xuất Xi mang Kiện Khê
Địa điểm; Thị trấn Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê