• icon-fb
 • #
Thứ năm - Ngày 23 Tháng 03 Năm 2023

Xí nghiệp xây dựng số 10

 1. XÍ NGHIỆP XÂY DƯNG SỐ 10
 2. A.Giới thiệu chung:

Tên đơn vị: Xí nghiệp xây dựng số 10- UDIC

Trụ sở: Lô C3-1, Khu Đô thị Yên Hòa, P, Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, HN

Văn phòng đại diện HN: 128/18 Lê Đức Thọ, P6 Q. Gò Vấp, Tp.HCM.

Giám đốc: Lê Cương

 

 1. A.Cơ cấu tổ chức:
 2. 1.Ban giám đốc:

- Giám đốc: Phụ trách và điều hành chung, trực tiếp quản lý công tác tài chính.

- Phó Giám đốc 1: Phụ trách công tác kế hoạch, kỹ thuật và tiến độ thi công xây lắp.

- Phó Giám đốc 2: Phụ trách công tác TC QTHC, quản lý thiết bị, vật tư, công tác VSMT, ATLĐ. 

 1.1. Giám đốc Xí nghiệp:

 - Là người đại diện theo pháp luật, trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Tổng công ty về mọi hoạt động SXKD của Xí nghiệp theo mục tiêu, kế hoạch, quyết định và các Quy chế của Tổng công ty.

 - Chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng con dấu của Xí nghiệp theo quy định của Nhà nước và quy định của Tổng công ty.

 - Trực tiếp quản lý công tác tài chính của Xí nghiệp.

 - Chịu trách nhiệm trước người lao động về mọi quyền lợi, chế độ chính sách theo quy định của Bộ luật lao động hiện hành.

 1.2. Phó Giám đốc 1:

 Là người giúp việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc trong các lĩnh vực được phân công công tác:

 - Phụ trách Ban KH-KT vật tư và kế toán đội. Tham gia chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD, công tác thi công cũng như công tác đấu thầu của Xí nghiệp tại các công trình, dự án được phân công.

 - Chịu trách nhiệm trước giám đốc về tiến độ, chất lượng và hiệu quả mọi hoạt động sản xuất của các Đội thi công do mình phụ trách.

 - Thực hiện các công tác khác theo quy định của Xí nghiệp.

 1.3. Phó Giám đốc 2:

 Là người giúp việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc trong các lĩnh vực được phân công công tác:

 - Phụ trách khối văn phòng và Ban tổ chức quản trị hành chính

 - Chịu trách nhiệm trước giám đốc về tiến độ, chất lượng và hiệu quả mọi hoạt động sản xuất của các Đội thi công do mình phụ trách.

 - Phụ trách Đội thiết bị - xe máy

 - Phụ trách công tác ATLĐ-VSMT-PCCN của Xí nghiệp

 - Phụ trách công tác Đảng.

 1. 2.Ban Kế toán – Tài chính:

 - Quản lý các hoạt động tài chính của Xí nghiệp theo quy định của Nhà nước, Tổng công ty và Xí nghiệp.

 - Thực hiện công tác kiểm tra, kê khai và lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Tổng công ty như tính hợp lý, hợp pháp của các hóa đơn đầu vào.

 - Thực hiện việc tạm ứng, thanh quyết toán của các công trình và các hợp đồng kinh tế.

 - Lập các bảng thanh toán tiền lương, tiền thưởng cũng như các thủ tục thanh toán khác.

 - Tính toán, phân tích và kiến nghị các biện pháp quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp.

 - Lập kế hoạch tài chính hàng quý, năm và kế hoạch dài hạn.

 - Tham mưu cho giám đốc Xí nghiệp về việc quản lý và điều hành các hoạt động tài chính, kinh tế, thống kê.

 - Trực tiếp lập và hướng dẫn các Đội thi công, các Ban hoặc bộ phận khác trong Xí nghiệp tập hợp và lập các chứng từ liên quan đến chuyên môn, nhất là các bảng thanh toán lương, thanh toán chi phí phục vụ sản xuất... và hồ sơ quyết toán.

 - Chịu sự chỉ đạo và kiểm soát về chuyên môn của Tổng Công ty (sổ sách, mẫu biểu, các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ...)

 - Kết hợp với Ban KH-KT làm thanh lý khoán nội bộ sau khi có quyết toán công trình.

 - Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến Kế toán – Tài vụ với các đơn vị liên quan.

 1. 3.Ban KH-KT-VT và Kế toán đội:

 3.1 Bộ phận KH-KT:

 - Dựa trên kế hoạch triển khai của từng công trình, tổng hợp, thống kê và lập kế hoạch triển khai thi công cho các công trình, dự án.

 - Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các đội và lập báo cáo lên cấp trên theo tuần, tháng, quý, năm…

 - Quản lý các hợp đồng thi công, giám sát tiến độ, chất lượng công trình.

 - Tham gia quản lý hồ sơ chất lượng, vật liệu đầu vào của các công trình.

- Quản lý các bản dự toán; khối lượng thi công tại các công trình.

- Lập, quản lý bản tính khoán, các hợp đồng kinh tế nội bộ và thanh lý khoán công trình.

- Lập hồ sơ dự thầu, đảm nhiệm công tác đấu thầu, phát triển thị trường.

- Kiểm tra, đôn đốc và tham gia công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ.

- Thực hiện công tác lương – sản lượng cho các công trình.

- Tổng hợp số liệu, lập báo cáo thống kê theo quy định

- Thực hiện công tác quản lý chất lượng, hệ thống ISO của Xí nghiệp.

3.2 Bộ phận Vật tư và Kế toán đội:

- Lập và cung cấp các hợp đồng kinh tế, hợp đồng nguyên tác, catalog vật tư thiết bị cho các công trình, dự án.

- Khảo sát giá vật liệu và các nhà thầu phụ trên thị trường. Qua đó tìm kiếm các đối tác khách hàng để thương thảo ký hợp đồng.

 - Lập kế hoạch cung cấp vật tư theo tiến độ cho các công trình.

 - Cung cấp hồ sơ của các nhà cung cấp, các hợp đồng kinh tế, biên bản giao nhận hàng hóa và các chúng chỉ liên quan cho các công trình và bộ phận liên quan.

- Lập và thanh lý các hợp đồng cung cấp vật tư, thầu phụ.

- Tổng hợp số liệu, lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc và các Ban.

 1. 4.Ban Tổ chức - Hành chính:

- Thực hiện công tác quản lý, tổ chức và tuyển dụng nhân sự của Xí nghiệp.

- Thực hiện công tác tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác cho người lao động theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty.

- Lập, quản lý và đôn đốc việc thực hiện công tác bảo hộ lao động tại Xí nghiệp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng công ty.

- Quản lý văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng.

- Lưu trữ tài liệu của Xí nghiệp

 1. 5.Các Độthi công:

- Đội thi công xây lắp: Thi công các nhà cao tầng, thấp tầng và các nhà công nghiệp (theo từng công trình).

- Đội thi công hạ tầng (chuyên thi công cọc khoan nhồi, cọc Barrete, tường vây, phần ngầm …)

- Đội thiết bị - xe máy: Theo dõi, điều động toàn bộ thiết bị xe máy của Xí nghiệp. Lập kế hoạch đầu tư, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị xe máy theo định kỳ và đột xuất.

Một số chỉ tiêu chính :

TT

Năm

Giá trị Sản lượng thực hiện (triệu đồng)

1

2015

6,7

2

2016

33,2

3

2017

105,4

4

2018

3,3

 

 1. B.Ngành nghề kinh doanh:

- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

 1. C.Kinh nghiệm, năng lực của đơn vị:
 2. Một số hình ảnh Các công trình đã và đang triển khai thi công

  1. 1.Phần móng Khách Sạn 5 sao Crowne Plaza Phú Quốc

   XN10 1

   

  -  Thi công xây dựng đường ống thu gom (của hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh):

  -  Trụ sở chi nhánh Ngân hàng SHB Bình Phước:

  -  Nhà học, nhà TDTT : Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án: Trường cao đẳng nghề Nha Trang (Giai đoạn 1)

  XN10 2 \

   

  XN10 3


Bài viết tương tự


Xem thêm

TỔNG CÔNG TY ĐTPT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MTV vinh dự nhận Huân chương độc lập hạng nhấtNhà máy sản xuất Xi mang Kiện Khê
Địa điểm; Thị trấn Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê